บริการ | รับผลิตครีม สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง รับผลิตเครื่องสำอาง

JADWISHCOSMETIC ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ และผลิตเครื่องสำอาง

1. ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก Price List ที่ผู้แทนขายส่งให้

JADWISHCOSMETIC ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก Price List ที่ผู้แทนขายส่งให้

2. ลูกค้าเลือกบรรจุภัณฑ์

JADWISHCOSMETIC ลูกค้าเลือกบรรจุภัณฑ์

3. ผู้แทนการขายจะจัดส่งใบเสนอราคา เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตสินค้า

JADWISHCOSMETIC ผู้แทนการขายจะจัดส่งใบเสนอราคา เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตสินค้า

4. ชำระเงินมัดจำก่อนการผลิต 50% ตามใบเสนอราคา

JADWISHCOSMETIC ชำระเงินมัดจำก่อนการผลิต 50% ตามใบเสนอราคา

5. บริษัทขอ อย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยใช้เวลา 7-14 วันทำการ *แล้วแต่กรณี

JADWISHCOSMETIC บริษัทขอ อย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าโดยใช้เวลา 7-14 วันทำการ *แล้วแต่กรณี

6. ลูกค้าออกแบบโลโก้, ฉลาก, กล่อง (พร้อมส่งให้ทางบริษัทตรวจความถูกต้อง)

JADWISHCOSMETIC ลูกค้าออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่อง พร้อมส่งให้ทางบริษัทตรวจความถูกต้อง

7. เริ่มกระบวนการผลิตใช้เวลา 14-20 วันทำการ *เมื่อขั้นตอนข้างต้นและทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์

JADWISHCOSMETIC เริ่มกระบวนการผลิตใช้เวลา 14-20 วันทำการ *เมื่อขั้นตอนข้างต้นและทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์

8. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จพร้อมส่งของ กรณีใช้สูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

JADWISHCOSMETIC ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จพร้อมส่งของ กรณีใช้สูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
JADWISHCOSMETIC กรณีใช้สูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
JADWISHCOSMETIC กรณีใช้สูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
JADWISHCOSMETIC กรณีใช้สูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
JADEWISHCOSMETIC มาตรฐาน
JADEWISHCOSMETIC ระยะการผลิต

ระยะเวลาการผลิต

ระยะเวลาการผลิตสินค้า Bulk : 7-10 วันทำการ ระยะเวลาการผลิตสินค้า แบบแบ่งบรรจุ

1. จำนวนต่ำกว่า 1,000 ชิ้น 14-20 วันทำการ
2. จำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น 30 วันทำการ
* หลังจากทางบริษัทได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ในการเปิดลูกค้า

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ที่อยู่และเบอร์ติดต่อในการจัดส่ง
4. แผนที่ในการจัดส่ง
* *กรณีเป็นบริษัท (เพิ่ม)
1. กพ 20
2. หนังสือรับรองบริษัท

การจด อย.

1. ชื่อแบรนด์ ภาษาอัวกฤษและไทย
2. ชื่อสินค้า ภาษาอังกฤษและไทย
3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
4. ปริมาณที่บรรจุ

ระยะเวลาขอเอกสารจดแจ้ง จากทาง อย.

ดำเนินการขอใบจดแจ้ง อย. : 7-14 วันทำการ
*ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง อย.
หมายเหตุ : หากไม่มีการสั่งชื้อนานเกิน 6 เดือนหลังได้รับเลขจดแจ้ง อย.
ทางบริษัทขอทำการยกเลิกเลขจดแจ้งดังกล่าว
ขอใบ Certificate of free sale : 7-10 วันทำการ

JADEWISHCOSMETIC-Service
JADEWISHCOSMETIC ระยะเวลาการพัฒนาสูตร

ระยะเวลาการพัฒนาสูตร

1.  พัฒนาจากสูตรมาตรฐาน 7-14 วันทำการ
2. พัฒนาสูตรขึ้นใหม่
    หรือแกะสูตรตามตัวอย่าง 30 วัน
*หมายเหตุ : หากมีการปรับเปลี่ยนสารสกัดหลังส่งตัวอย่าง
 ถือว่าเป็นการพัฒนาใหม่

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการด้านบรรจุภัณฑ์
ค่าบรรจุ 2 บาท/ชิ้น
ค่าสติ๊กเกอร์ ราคาตามขนาด
ค่ายิง LOT/MFG อย่างละ 1 บาท/ชิ้น
ค่าห่อพลาสติกหด 1-2 บาท/ชิ้น (ราคาตามขนาด)

พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง    3,500 บาท/สูตร
ค่าดำเนินการจดแจ้ง อย.   1,500 บาท/สูตร
Certificate of free sale   2,000 บาท/สูตร
ค่าดำเนินการจดแจ้ง ฮาลาล  10,000 บาท/สูตร

เงื่อนไข

เก็บแพคเกจตามมาตรฐาน GMP
– Standard 3 ชิ้นต่อสีต่อสูตร (ครั้งแรก)
– Retain 2 ชิ้นต่อสีต่อสูตร (QC ดึงเก็บทุกครั้งในการผลิต)